việc làm xây dựng 24h

Tìm hiểu chi tiết nhất về dự toán xây dựng công trình là gì?

By   admin    27/11/2019

Dự toán xây dựng công trình là tổng chi phí để xây dựng hoàn chỉnh một công trình đã được xác định ở bước thực hiện dự án. Vậy dự toán công trình là gì?

Một công trình xây dựng, những dự toán, định mức dự toán xây dựng công trình là những điều cơ bản và cần thiết nhất không chỉ theo những định mức chung của Bộ Xây Dựng mà còn theo đánh giá tình trạng thực tế của công trình.

Dự toán công trình xây dựng

Khái niệm dự toán xây dựng công trình?

Dự toán xây dựng công trình là tổng chi phí để xây dựng hoàn chỉnh một công trình đã được xác định ở bước thực hiện dự án sao cho phù hợp với thiết kế bên kỹ thuật và bản vẽ thi công cùng các yêu cầu thực hiện công việc của công trình.

Theo nghị định 32/2015/NĐ-CP những quản lý chi phí trong đầu tư xây dựng công trình thể hiện nội dung cơ bản của dự toán xây dựng công trình được quy định như sau:

- Nội dung cơ bản dự toán xây dựng công trình bao gồm tổng chi phí xây dựng, trong đó bao gồm các chi phí về thiết bị, chi phí quản lý, chi phí tư vấn đầu tư, chi phí cơ sở vật chất, các chi phí phát sinh và chi phí dự phòng... 

Trong đó:

+ Chi phí xây dựng: những chi phí phát sinh ngay trực tiếp, chi phí tổng hợp, chi phí thu nhập, chịu thuế và đánh thuế giá trị gia tăng.

+ Chi phí thiết bị: chi phí về cơ sở vật chất, thiết bị công trình, thiết bị công nghệ, chi phí đào tạo, chi phí lắp đặt, chi phí điều chỉnh và các chi phí phát sinh liên quan.

+ Chi phí quản lý dự án được quy định tại Khoản 2 Điều 23 Nghị định 32/2015/NĐ-CP quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng để thực hiện quản lý dự án công trình kể từ các giai đoạn đầu tiên cho đến hoàn thành.

+ Chi phí tư vấn đầu tư, khảo sát, giám sát thi công, thiết kế...

+ Các chi phí khác gồm các chi phí phát sinh không thuộc các điều khoản trên. Gồm chi phí hạng mục chung: chi phí dựng tạm nhà ở để giám sát và quản lý điều hành thi công ngay tại hiện trường, chi phí di chuyển lực lượng lao công nhân đến và đi cũng như di chuyển thiết bị xây dựng, chi phí bảo hiểm cho người nhân công, chi phí bảo vệ môi trường trong khu vực, chi phí mặt bằng, cơ sở hạ tầng kỹ thuật phát sinh trong lúc thi công công trình nếu có.

+ Chi phí dự phòng gồm các chi phí cho những công việc công trình phát sinh và dự phòng cho việc trượt giá trong quá trình xây dựng.

Trong nhiều trường hợp, chủ thầu sẽ xác định tổng dự toán xây dựng để quản lý các khoản chi phí. 

Chú ý về định mức dự toán xây dựng công trình?

Định mức theo tiếng Anh là Norm tạm hiểu là những quy định, mức đầu tư cần thiết về các chi phí nguyên vật liệu, nhân công, thiết bị để hoàn thành một                        đơn vị khối lượng.

Định mức dự toán xây dựng công trình là những số liệu, tư liệu quan trọng để dựng lên con số về quản lý chi phí cần phải đầu tư để hoàn thành chắc chắn được công trình đó.

Có thể dễ dàng thực hiện việc phân chia công việc, phân chia khối lượng, khu vực, số liệu đầy đủ, số lượng nhân công và đầu việc vô cùng cần thiết thông qua việc hiểu rõ về định mức đã đề ra.

Có 2 loại định mức trong xây dựng công trình:

- Định mức kinh tế - kỹ thuật: các trị số liệu về mức chi phí trong quá trình xây dựng mà dẫn đến việc hao hụt tư liệu lao động và nhân công. Đây là định mức dựa trên quan sát thực tế, thống kê mang tính khoa học kỹ thuật-thực tiễn.

- Định mức tỷ lệ: định mức để dự toán chi phí một số đầu công việc, các chi phí khác trong việc đầu tư công trình xây dựng, công trình phụ, các chi phí chịu chung, thuế tính trước và các chi phí khác...

Khi sử dụng định mức dự toán xây dựng công trình cần chú ý về khoa học-kỹ thuật liên tục thay đổi theo xu hướng thời đại vì vậy các định mức cần cập nhật thường xuyên tránh sự tụt hậu. Vì vậy, định mức là những kinh nghiệm chứ không phải toàn lý thuyết. Vì vậy người có nhiều kinh nghiệm trong việc lập định mức dự toán xây dựng công trình là người hiểu rõ định mực và có nhiều kinh nghiệm thực tế.

Định giá dự toán công trình tốt là ngoài những định mức chung của Bộ Xây Dựng mà cần đánh giá nhạy cảm theo tình trạng thực tế hiện tại của công trình xây dựng. Hy vọng bài viết sẽ cung cấp nhiều điều bổ ích giúp bạn hiểu rõ hơn về dự toán xây dựng công trình và định mức dự toán xây dựng trong công trình. 

5/5 (2 bình chọn)