việc làm xây dựng 24h

Dự án là gì và cách phân loại dự án theo các tiêu chí hiện nay

By   admin    07/01/2020

Dự án là cụm từ chúng ta bắt gặp rất nhiều trong cuộc sống. Vậy bạn có biết thế nào là một dự án? Một dự án cần xác định những gì và có những loại dự án nào? 

Dự án là cụm từ chúng ta bắt gặp rất nhiều trong cuộc sống. Vậy bạn có biết thế nào là một dự án? Một dự án cần xác định những gì và có những loại dự án nào? 

1. Định nghĩa của dự án

Dự án là tập hợp các chuỗi hoạt động có liên quan đến nhau về nội dung và mục đích được lên kế hoạch thực hiện trong một phạm vi được giới hạn về thời gian, nhân lực, tài chính để đạt được những mục tiêu cụ thể, rõ ràng, làm thỏa mãn nhu cầu của đối tượng mà dự án hướng đến. 

Dự án là gì

Cũng có thể hiểu dự án là một tổng thể bao gồm những chính sách, hoạt động và chi phí liên kết với nhau được lên kế hoạch nhằm đạt được những mục tiêu cụ thể trong một thời gian nhất định.

2. Các thông tin về dự án

Một dự án hoàn chỉnh phải có đầy đủ các thông tin sau:

-Mục tiêu: Dự án phải bao gồm một hoặc một số mục tiêu rõ ràng (các mục tiêu này phải liên quan mật thiết đến dự án) và các định hướng của từng mục tiêu phải được đảm bảo duy trì trong suốt dự án. Khi dự án hoàn thành, kết quả thu được phải được đối chiếu với mục tiêu xem đã đạt được mục tiêu hay chưa.

-Có thời gian thực hiện cụ thể: Lịch biểu và khoảng thời gian thực hiện dự án phải được xác định trước. Trong quá trình thực hiện, các mốc thời gian cụ thể đạt được từng mục tiêu phải được theo dõi và đem ra đánh giá để đảm bảo dự án theo đúng tiến độ và không bị trì trệ. 

-Có sự giới hạn: Một dự án phải được xác định cụ thể sự giới hạn trước khi thực hiện và mọi hoạt động chỉ được tiến hành trong phạm vi sự giới hạn đó. Sự giới hạn này bao gồm giới hạn về nguồn lực, kinh phí và thời gian. 

3. Phân loại dự án

Tùy theo từng tiêu chí, ta sẽ có các cách phân loại dự án khác nhau:

- Dựa theo lĩnh vực hoạt động:

+ Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng.

+ Dự án đầu tư kinh doanh và mở rộng dịch vụ.

+ Dự án đầu tư hỗ trợ tài chính hoặc kỹ thuật.

- Dựa theo nguồn lực và phương diện quản lý

+ Dự án có nguồn vốn từ ngân sách nhà nước, bao gồm: Các dự án xây hạ tầng kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh được quản lý sử dụng về chi ngân sách Nhà nước cho đầu tư phát triển, không có khả năng thu hồi. Các dự án chi cho công tác khảo sát, điều tra,  quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế văn hóa các vùng, lãnh thổ, dựng đô thị và nông thôn khi được Thủ tướng Chính phủ cho phép. Dự án hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư vào các lĩnh vực có sự tham gia của nhà nước theo quy định của pháp luật. Các dự án cho vay của Chính phủ để đầu tư phát triển…

+ Các dự án đầu tư thuộc các nguồn vốn khác: Ngoài nguồn vốn của nhà nước, các chủ dự án có thể kêu gọi vốn từ nhiều các nguồn khác ở bên ngoài như doanh nghiệp, tổ chức phi chính phủ,… Các hình thức huy động vốn khác nhau này phải được cấp có thẩm quyền cho phép.

Dự án là gì và có nhiều loại khác nhau.

- Dựa theo quy mô của dự án

+ Dự án nhóm A: Bao gồm các dự án có tính chất bảo mật quốc gia, có ý nghĩa chính trị thuộc phạm vi bảo vệ an ninh quốc phòng. Hoặc các dự án khai thác chế biến khoáng sản quý hiếm; vàng, bạc, đá qúy, đất hiếm, sản xuất chất độc hại, chất nổ không phụ thuộc vào quy mô vốn đầu tư

+ Dự án nhóm B: Là các dự án đầu tư xây dựng công trình: khai thác dầu khí, hóa chất, phân bón, công nghiệp điện, chế tạo máy, xi măng, luyện kim, các dự án giao thông (đường, cầu, cảng biển…), xây dựng khu đô thị, khu tái định cư, công trình hạ tầng kỹ thuật, kỹ thuật điện, sản xuất thiết bị thông tin, điện học, tin học, hóa dược, thiết bị y tế, công trình cơ khí khác, sản xuất vật liệu, bưu chính, viễn thông…

+ Các dự án nhóm C: Các dự án có nguồn tài chính đầu vào dưới 20 tỷ đồng đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình: thủy lợi, giao thông, các công trình cấp thoát nước và công trình hạ tầng kỹ thuật, kỹ thuật điện, điện tử, tin học, hóa dược, thiết bị y tế, công trình cơ khí, sản xuất vật liệu, bưu chính viễn thông, BOT trong nước, xây dựng khu nhà ở, trường phổ thông…

Trên đây là một số thông tin cơ bản giúp bạn xác định được một dự án là gì và những yếu tố quyết định một dự án. Chúc các bạn làm việc hiệu quả và đạt được thành công!

>>> Xem thêm các bài viết:

5/5 (2 bình chọn)