việc làm xây dựng 24h

Một số biên bản nghiệm thu công trình xây dựng phổ biến nhất

By   admin    23/11/2019

Nghiệm thu là một thuật ngữ được sử dụng phổ biến trong lĩnh vực xây dựng nhằm mục đích đánh giá kết quả công trình trước khi đưa vào sử dụng.

Nghiệm thu là một thuật ngữ được sử dụng phổ biến trong lĩnh vực xây dựng nhằm mục đích đánh giá kết quả công trình trước khi đưa vào sử dụng, và biên bản nghiệm thu chính là căn cứ xác nhận quá trình trên. Bài viết sau đây sẽ cung cấp các thông tin cần biết về biên bản nghiệm thu cũng như chức năng của một số loại biên bản nghiệm thu thông thường.

Biên bảo nghiệm thu công trình

Quá trình nghiệm thu và khái niệm biên bản nghiệm thu công trình xây dựng

Quá trình nghiệm thu công trình

Khi một công trình xây dựng chính thức hoàn thiện, các cơ quan chức năng có thẩm quyền trong lĩnh vực thi công xây dựng sẽ thực hiện quá trình nghiệm thu nhằm mục đích kiểm tra, kiểm định và đánh giá toàn bộ các chỉ tiêu chất lượng để đảm bảo công trình được phép đưa vào sử dụng.

Trong quá trình nghiệm thu, người thực hiện sẽ dựa vào bản vẽ thiết kế trước đó cũng như đối chiếu với công trình hiện tại, đồng thời sử dụng các chỉ tiêu đo lường thích hợp để đánh giá mức độ hoàn thiện và chất lượng của công trình, từ đó sẽ đưa ra kết luận tương ứng về mức độ đạt chuẩn của công trình và quyết định công trình đã đủ điều kiện nghiệm thu hoặc có thể đưa vào sử dụng hay chưa.

Quá trình nghiệm thu sẽ được thực hiện và ghi chép, xác nhận bằng các văn bản nhằm chức năng lưu trữ, được gọi chung là bộ hồ sơ nghiệm thu. Một bộ hồ sơ nghiệm thu thông thường sẽ bao gồm: Phiếu yêu cầu thực hiện nghiệm thu của phía nhà thầu, tài liệu kỹ thuật và hợp đồng giữa các bên tham gia đầu tư/mua bán công trình, bộ quy chuẩn xây dựng đã được áp dụng, phiếu thẩm định chất lượng vật liệu sử dụng trong xây dựng, nhật kí quá trình thi công/giám sát thi công công trình và biên bản nghiệm thu.

Biên bản nghiệm thu công trình

Như vậy, biên bản nghiệm thu chính là một trong các văn bản, tài liệu được sử dụng để làm căn cứ xác nhận việc nghiệm thu công trình, là một trong những văn bản bắt buộc phải có trong bộ hồ sơ hoàn tất công trình xây dựng.

Một cách tổng quát, biên bản nghiệm thu chính là văn bản có chức năng dùng để ghi chép lại quá trình thực hiện việc nghiệm thu. Trong biên bản, những nội dung chính yếu cần có bao gồm: các thông tin cụ thể về công trình xây dựng (hạng mục, địa điểm), cơ quan/cá nhân tham gia/giám sát nghiệm thu, các đánh giá về mức độ hoàn thành chỉ tiêu chất lượng và kết quả công trình có được đưa vào sử dụng hay không. Nếu công trình chưa đủ điều kiện sử dụng, biên bản phải ghi rõ nội dung các yếu tố cần sửa chữa để đơn vị thi công có thể nắm bắt và kịp thời hoàn thiện đúng tiến độ cam kết.

Ngoài ra, hiện nay bên cạnh biên bản nghiệm thu được xem như một minh chứng xác thực về đảm bảo điều kiện sử dụng của công trình xây dựng, các đơn vị/nhà thầu thi công còn thực hiện cung cấp cho phía nhà đầu tư một văn bản gọi là biên bản bàn giao công trình. Đây được xem như căn cứ cụ thể xác lập tại thời điểm bên thi công hoàn toàn chuyển giao công trình cho bên phía nhà đầu tư. 

Thành phần cơ bản của một biên bản nghiệm thu

Tùy thuộc vào tính chất và mục đích của việc nghiệm thu, biên bản nghiệm thu có thể được lập cho từng công trình hoặc nhiều công trình trong một tập hợp hạng mục nào đó. Song, các nội dung cơ bản sau đây phải được đảm bảo đầy đủ trong bất kì một văn bản nghiệm thu nào.

- Tên công trình nghiệm thu

- Thời gian và địa điểm cụ thể diễn ra quá trình nghiệm thu

- Thành phần tham gia và ký xác nhận biên bản nghiệm thu

- Đánh giá và kết luận kết quả nghiệm thu (có đồng ý việc triển khai đưa vào sử dụng hay không; nếu không cần ghi rõ nội dung cần sửa chữa)

- Chữ ký xác nhận, họ tên và chức danh của những người tham gia nghiệm thu

- Phần phụ lục kèm theo biên bản (nếu có)

Một biên bản nghiệm thu phải đáp ứng đầy đủ các thông tin đã nêu trên đây và có thể có các thông tin đặc thù bổ sung tùy theo mục đích nghiệm thu và đặc điểm của công trình xây dựng. Nếu thiếu một trong số các thông tin cơ bản, biên bản nghiệm thu có thể bị xem là chưa đủ căn cứ xác nhận quá trình nghiệm thu, đồng thời gây ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thiện công trình cũng như việc sử dụng sau này.

Chức năng của một số loại biên bản nghiệm thu thông thường

Biên bản nghiệm thu về khối lượng công trình đã thực hiện

Đối với loại biên bản này, nội dung sẽ chủ yếu đề cập đến khối lượng công việc đã được hoàn thành trong quá trình thi công và khối lượng công trình chính thức hoàn tất. Những yếu tố này được định lượng cụ thể và rõ ràng trong biên bản. Bên cạnh đó, đây cũng là căn cứ để có thể đánh giá chất lượng đơn vị thi công và hiệu quả làm việc của người tham gia thực hiện công trình.

Biên bản nghiệm thu về mức độ hoàn thành công trình

Đây là loại biên bản phổ biến và quan trọng nhằm thực hiện đánh giá chỉ tiêu chất lượng của một công trình đã hoàn thành để đưa vào sử dụng. Đối với biên bản này, các nội dung cần có phải đảm bảo đầy đủ thông tin chính xác về công trình đang được nghiệm thu cũng như các chỉ tiêu đánh gái và kết quả đánh giá. 

Biên bản này là một trong những biên bản nghiệm thu được sử dụng nhiều nhất khi nhắc đến mục đích nghiệm thu công trình xây dựng bởi đây là bước cuối cùng xác nhận các điều kiện hoàn tất để công trình được phép đưa vào sử dụng sau quá trình thi công và hoàn thiện. Nhưng cũng bởi mức độ quan trọng của nó, biên bản này cần được quan tâm thực hiện một cách chính xác và khách quan với những đánh giá dựa trên tiêu chuẩn uy tín định sẵn. Bởi vì chỉ cần một sai sót nhỏ trong khâu thẩm định và xác nhận vào biên bản có thể dẫn đến nhiều sai sót và hậu quả tiêu cực tất yếu không tránh khỏi. 

Biên bản nghiệm thu về các hạng mục công trình đã hoàn thành

Biên bản nghiệm thu hạng mục ghi chép lại nội dung các hạng mục công trình đã hoàn tất tương tự như nghiệm thu khối lượng công việc hoàn thành. Các thông  tin nghiệm thu phải được trình bày một cách hệ thống để phục vụ quá trình đối chiếu mục tiêu cần thực hiện với kết quả thực hiện công trình. 

Đây còn là biên bản thực hiện chức năng xác nhận việc hoàn tất công trình đề bàn giao cho đơn vị đầu tư, bởi vậy biên bản cần ghi rõ định danh bên giao và bên nhận công trình.

Đồng thời, biên bản này còn là căn cứ để các cơ quan có thẩm quyền xem xét đánh giá chất lượng công trình để thực hiện thẩm định trong một số trường hợp cần thiết hoặc để đưa vào sử dụng.

Biên bản nghiệm thu về hồ sơ thiết kế công trình

Ngoài ra, còn có một loại biên bản nghiệm thu khi công trình chưa được thực hiện thi công, chính là biên bản nghiệm thu thiết kế công trình. Đây là căn cứ xác nhận thiết kế của đơn vị thi công đã đảm bảo về các tiêu chuẩn/quy chuẩn kỹ thuật, phù hợp với các nội dung cần thẩm định và đạt yêu cầu theo mục đích đề ra của nhà đầu tư. Việc nghiệm thu này được thực hiện theo nguyên tắc của hợp đồng xây dựng giữ chủ đầu tư và đơn vị xây dựng.

Những thông tin về biên bản nghiệm thu và một số loại biên bản nghiệm thu công trình xây dựng được đề cập trong bài viết có thể giúp bạn hình dung cụ thể hơn về khái niệm này trong lĩnh vực xây dựng. Để có thể tìm hiểu sâu hơn về các loại biên bản nghiệm thu cũng như cách thức sử dụng, các bạn có thể tham khảo các mẫu biên bản cụ thể đang được sử dụng rộng rãi hiện nay. 

5/5 (2 bình chọn)